Inspirational Quotes

Hikayatin mo lahat ng kakilala mo na magkaroon

Hikayatin mo lahat ng kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paboritong libro sa buhay nila. Dahil wala nang mas kawawa pa sa mga taong literado pero hindi nagbabasa.
— Bob Ong

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *